Sprawdź najnowsze wpisy

Zadbaj o swoje prawa

Sprawdź najnowsze wpisy

Zadbaj o swoje pieniądze

Sprawdź najnowsze wpisy

Sprawdź komu pomogliśmy

Dyskryminacja w miejscu pracy, czyli prawo pracy Norwegia

Artur Kubik
Przewodniczący Solidaritet Norge
22
Gru 2017

Pod terminem “dyskryminacja” kryje się sytuacja, gdzie dana osoba jest traktowana mniej korzystnie w odróżnieniu od innych ze względu na szczególne okoliczności. Wyróżniamy m.in. dyskryminacje ze względu na pochodzenie etniczne, pochodzenie społeczne, kolor skóry, narodowość, religię, język czy światopogląd. Dyskryminacja w jakiejkolwiek formie jest w Norwegii zabroniona, jednakże czy wszyscy pracodawcy działają zgodnie z prawem? Niekoniecznie! Przyjrzyjmy się zatem temu zagadnieniu nieco bliżej i sprawdźmy kiedy powinniśmy reagować.

Rodzaje dyskryminacji, której możemy doświadczyć w pracy.

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje dyskryminacji: bezpośrednią i pośrednią. Jeżeli na skutek wydawać by się mogło neutralnej decyzji, kryterium, podjętego działania lub zaniedbania jakaś osoba znajdzie się w gorszej sytuacji niż inne to mamy do czynienia z pośrednią dyskryminacją. Kluczowym aspektem jest tutaj fakt, iż to nie czyn jest dyskryminujący, a jego efekt, dlatego bardzo często dyskryminacja tego typu nie jest celowa, a przez to trudna do wykrycia. W przypadku dyskryminacji bezpośredniej wyraźnie widzimy, że dana osoba w porównaniu do innej jest gorzej traktowana.

Dyskryminacja, a warunki pracy w Norwegii.

Norweskie prawo pracy chroni interesy wszystkich grup społecznych i całkowicie zakazuje dyskryminacji. Możemy jednak zauważyć w swoim otoczeniu, że nie wszyscy stosują się do obowiązującego prawa i często słyszymy lub sami doświadczymy dyskryminacji w odniesieniu do wynagrodzenia, warunków zatrudnienia czy formy stosunku pracy. Należy pamiętać, iż zakaz dyskryminacji obowiązuje pracodawcę już na etapie rekrutacji i trwa aż do zakończenia współpracy.

Prawo pracy Norwegia - związki zawodowe.

Nie możemy być również inaczej traktowani jeżeli należymy do związku zawodowego, mamy odmienne poglądy polityczne czy jesteśmy w określonym wieku. Nie powinno mieć to również żadnego wpływu jeszcze przed powstaniem obowiązku pracy, czyli na etapie rekrutacji. Mamy prawo do odmowy udzielenia takich informacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej, chyba że jest to ściśle związane z pracą i już na etapie ogłoszenia była informacja o danym zagadnieniu. Jeżeli w ogłoszeniu nie było wzmianki na ten temat możemy odmówić udzielenia informacji i nasza decyzja nie powinna mieć żadnego wpływu na dalszy etap rekrutacji.

Jeżeli doświadczasz dyskryminacji, lub znasz kogoś, kto jest dyskryminowany, skontaktuj się z nami! Mamy duże doświadczenie oraz od podszewki znamy warunki pracy w Norwegii.

 

Komentarze (0):

Dołącz do Solidaritet Norge

Zostań naszym członkiem.
Skorzystaj ze wsparcia i ochrony Twoich praw.

Dołącz do nas