Sprawdź najnowsze wpisy

Zadbaj o swoje prawa

Sprawdź najnowsze wpisy

Zadbaj o swoje pieniądze

Sprawdź najnowsze wpisy

Sprawdź komu pomogliśmy

Dagpenger w Norwegii, czyli wsparcie finansowe po utracie pracy.

Artur Kubik
Przewodniczący Solidaritet Norge
10
Sie 2017

Jeżeli na skutek wypowiedzenia umowy, wygaśnięcia kontraktu lub rozwiązania umowy za porozumieniem stron straciliśmy stały dochód wynikający ze stosunku pracy to po spełnieniu określonych warunków możemy ubiegać się o świadczenie finansowe, które niejako zastąpi nam dotychczasowy przypływ pieniędzy. Jakiej wysokości wsparcie otrzymamy? Kto może się o nie ubiegać i jakie są warunki otrzymania dagpenger? Wszystkie te informacje znajdziemy poniżej!

Kiedy można się starać o zasiłek dla bezrobotnych?

Ważne jest, aby wniosek o dagpenger nie składać zbyt wcześnie. Urząd, który jest odpowiedzialny za ten rodzaj wsparcia, czyli NAV, możne nam nie przyznać zasiłku, jeżeli nie spełnimy warunków wymaganych do jego uzyskania. Wniosek wysłany zbyt wcześnie może więc zostać odrzucony. W takim razie kiedy należy go złożyć? Najszybciej możemy to zrobić na tydzień przed pierwszym oficjalnym dniem częściowego lub całkowitego bezrobocia.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Podstawowe warunki jakie należy spełnić, aby móc ubiegać się o dagpenger to:

  • czas pracy zredukowany co najmniej o 50%,
  • minimalny dochód z pracy wyniósł co najmniej 1.5G* w ubiegłym roku lub 3G w przeciągu 3 ostatnich lat kalendarzowych,
  • jesteśmy zarejestrowania jako osoba bezrobotna i co 14 dni przesyłamy kartę meldunkową,
  • legalnie przebywamy na terenie Norwegii,
  • pracowaliśmy na terenie Norwegii co najmniej 8 tygodni na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy.

*G - podstawa dochodowa określana każdego roku w maju przez system ubezpieczeń społecznych w Norwegii. Aktualna stawka z 1 maja 2017 roku wynosi 93 634 NOK.

Rejestracja w systemie NAV jest kluczowym aspektem, jeśli spełniamy pozostałe warunki. Wraz z rejestracją umieszczamy na swoim cyfrowym profilu CV oraz aktywujemy status osoby poszukującej pracy. Za pomocą profilu założonego na stronie www.nav.no możemy wysyłać kardy meldunkowe, które stanowią podstawę do wypłaty zasiłku. Kartę meldunkową przesyłamy co 14 dni umieszczając w niej informacje na temat tego czy dalej chcemy być zarejestrowani jako bezrobotni oraz czy pracowaliśmy w tym okresie (jeżeli tak to jaką ilość godzin). Za każdym razem kartę meldunkową musimy dokładnie wypełnić i przesłać w terminie. Oczywiście całą procedurę można również przeprowadzić analogową udając się do miejscowego urzędu NAV.

Dagpenger Norwegia - ile otrzymamy?
Wysokość dagpenger obliczana jest na podstawie naszego dochodu oraz świadczeń społecznych pobranych w ubiegłym roku, bądź na podstawie średnich wartości z 3 ostatnich lat. Sama wysokość świadczenia wynosi ok. 62,4% uprzednio otrzymywanego dochodu przed opodatkowaniem. Okres, na który przyznawany jest dagpenger w Norwegii uzależniony jest od wcześniej osiągniętych dochodów w ubiegłym roku lub średniej z 3 ostatnich lat kalendarzowych:

  • 104 tygodnie w przypadku zarobków wynoszących co najmniej 187 268 NOK,
  • 52 tygodnie w przypadku zarobków wynoszących mniej niż 187 268 NOK, ale jednocześnie wyższych niż 93 634 NOK.

Jeżeli szukasz pomocy lub chcesz abyśmy wypełnili podanie o zasiłek dla bezrobotnych za Ciebie to skontaktuj się nami za pomocą formularza na naszej stronie!

Komentarze (0):

Dołącz do Solidaritet Norge

Zostań naszym członkiem.
Skorzystaj ze wsparcia i ochrony Twoich praw.

Dołącz do nas