Sprawdź najnowsze wpisy

Zadbaj o swoje prawa

Sprawdź najnowsze wpisy

Zadbaj o swoje pieniądze

Sprawdź najnowsze wpisy

Sprawdź komu pomogliśmy

Przewinienia pracodawców

Artur Kubik
Przewodniczący Solidaritet Norge
01
Sie 2016

Każdy z nas rozpoczynając pracę w nowym miejscu ma nadzieję, że jeśli tylko będzie sumiennie wykonywać wszystkie swoje obowiązki, to nie powinien mieć żadnych problemów zawodowych. Niestety czasami zdarza się, że dobra wola pracownika nie wystarcza, bowiem pracodawca wykorzystuje swoje położenie i łamie prawa pracowników. W dzisiejszym wpisie stworzyliśmy listę najczęstszych przewinień popełnianych przez pracodawców.

Brak pensji
Wyraźnie podkreślić należy, że prawo do wynagrodzenia jest jednym z podstawowych praw pracownika. Jeśli pracodawca nie wypłaca pracownikowi pensji albo jeśli opóźnia wypłatę, to nic tego pracodawcy nie usprawiedliwia - ani problemy finansowe firmy ani problemy zdrowotne pracodawcy. Pracodawca zobowiązany jest wypłacać określoną sumę pieniędzy, we wskazanym w umowie terminie.

Nieprzestrzeganie przepisów BHP
Jest to kolejny „grzech” pracodawcy. Pracownik przed rozpoczęciem pracy powinien przejść szkolenie BHP. Dodatkowo, jeśli wymaga tego specyfika pracy, powinien zostać wyposażony w odpowiednią odzież i obuwie ochronne. Pamiętać także należy, że wszystkie sprzęty, które służą do wykonywania pracy muszą być sprawne. Niestety coraz częściej jest to przez pracodawców zaniedbywane.

Mobbing
Mobbing to zjawisko przemocy psychicznej i/lub fizycznej stosowanej w środowisku pracy. Najczęściej przybiera formę nękania, zastraszania pracownika, co wywołuje u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej. Celem jest poniżenie, ośmieszenie pracownika, odizolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu. Do przejawów mobbingu zalicza się m.in.:

  • reagowanie krzykiem na wypowiedzi pracownika,
  • kierowanie wyzwisk pod adresem pracownika,
  • ośmieszanie i krytykowanie,
  • przydzielanie bezsensownych zadań,
  • ignorowanie pracownika,
  • przydzielanie zadań niedostosowanych do możliwości i kompetencji pracownika.

Dopuszczać się mobbingu może pracodawca lub przełożony. Coraz częściej zdarza się on także ze strony współpracowników. Dobry pracodawca nie dość, że nie powinien dopuszczać się mobbingu, to jeszcze ma obowiązek konsekwentnie i skutecznie reagować, by do takich sytuacji nie dochodziło w jego miejscu pracy.

Nieprawidłowe wypowiadanie umów
Bardzo często zdarza się także, że pracodawca nie postępuje zgodnie z przepisami w momencie kończenia współpracy z danym pracownikiem. Najczęstszym przewinieniem pracodawcy w tym zakresie jest rozstawanie się z pracownikiem przysłowiowo „z dnia na dzień”. Dodatkowo, pracodawcy nie wypłacają ostatniego wynagrodzenia albo też nie wydają świadectw pracy.

Należy pamiętać, że członek związku zawodowego nie pozostaje z powyższymi problemami sam. Może liczyć na wsparcie merytoryczne w walce z pracodawcą oraz wsparcie prawne, jeżeli dojdzie do ewentualnej rozprawy przed sądem.

Komentarze (0):

Tagi

nav norwegia warunki pracy w norwegii praca świadczenia rodzinne w norwegii zasiłek w norwegii czas wolny prawo pracy norwegia zasiłek rodzinny w norwegii dagpenger w norwegii świadczenia rodzinne norwegia zasiłek dla bezrobotnych norwegia zasiłek pobyt stały wyjazd do norwegii pieniądze prawo świadczenia pomoc prawna norwegia pomoc prawna w norwegii zasiłek rodzinny norwegia brak pensji przejazdy polonia norweska nieprawidłowości w umowach dagpenger norwegia przewinienia pracodawców pierwszy raz w norwegii związek zawodowy poszukiwanie pracy dagpenger solidaritet norge praca norwegia odszkodowanie praca w norwegii pomoc szukam pracy polacy w norwegii wypadki foreldrepenger pomoc w norwegii kontuzje pappapermisjon emigracja zasiłek ojcowski norwegia plusy i minusy rodzicielstwo zasiłek chorobowy w norwegii własny pojazd ciekawostki życie w norwegii samochód 13 ciekawostek zasiłek socjalny dowód rejestracyjny norweskie obywatelstwo utrata pracy praca sezonowa wakacje wydalenie prawo celne urlop przedłużenie pobytu stałego kontrola graniczna świadczenie urlopowe przemyt feriepenger emerytura UDI sosialhjelp pobyt w norwegii NAV pomoc społeczna formalności dni wolne case study dokumenty solidaritet ciąża zasiłek rodzicielski święta związek zawodowy norwegia pomoc socjalna macierzyńskie kalendarz zasiłek ciążowy tacierzyńskie kalendarium dziecko kalendarium świąt arbeidstid podróż umowa o pracę polska prawo pracy boże narodzenie czas pracy przepisy bhp powrót rodzinne w norwegii mobbing wspólne przejazdy przeprowadzka do norwegii

Dołącz do Solidaritet Norge

Zostań naszym członkiem.
Skorzystaj ze wsparcia i ochrony Twoich praw.

Dołącz do nas